บริษัท อชิเทค จำกัด  88/55 หมู่ 7
  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
      จังหวัด นครปฐม 73210 

  02-4081000 ต่อ 112  สายด่วน 084-559-0368

  @style71thailand

  wisa@technodrive.co.th,marketing@technodrive.co.th