Style71 Thailand No.1 Jewerly Cosmetic 

มีความพร้อม เปิดให้บริการและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเครื่องสำอางแนวจิลเวอรี่ พร้อมกันทุกสาขา โดย นโยบายรัฐบาลควบคุมความปลอดเชื้อ ดูแลความสะอาดโดยใส่ใจ พ่นยาฆ่าเชื่อ พร้อมทำความสะอาด ทุกจุดสัมผัส ชั้นวางสินค้าและสินค้าทั้งตัวเทสและตัวสินค้าทุกชิ้น 

มั่นใจไปพร้อมพร้อมกัน สะอาดปลอดภัย 100%

 

 สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากร้านทุกร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะดูแลทุกความปลอดภัยทางแบรนด์เองก็ได้ใส่ใจดูความสะอาดเพิ่มเติมทุกจัดจับวางสินค้าและสินค้าตัวเทส ให้ได้รับการทำความสะอาดและเป็นส่วนตัวในการเทสหยิบจับ เฉพาะลูกค้าแต่ละราย เป็นอย่างดี